Vali keel

Kroonika

2012. aasta

Aasta algul jätkusid koolitused noortele, mis viidi läbi 3 Tallinna noortekeskuses ja 14 koolis nii Tallinnas kui ka Harju maakonnas, Pärnu maakonnas ja Hiiumaal, kokku 57 tundi.

Jaanuaris jätkusid ka ümarlaudade läbiviimised Harju maakonnas (Keila Linna- ja Vallavalitsuses). Sõlmisime koostöölepingud Keila Linnavalitsusega ja Anija, Kose, Nissi, Padise ning Saue Vallavalitsustega.

16. mail toimus Haapsalus rahvusvaheline lähisuhtevägivalla teemaline konverents, kus Kriisikodu juhataja Inga Mikiver tegi ühe peaettekannetest.

Haapsalu

25. novembrist kuni 10. detsembrini organiseerisime sotsiaalkampaania meedias „Hooli endast ja oma lapsest – katkesta vägivallaahel!". Kampaania käigus toimus rida üritusi: Kriisikodu töötajad ja Kriisikodu kliendid esinesid telekanalis, ajakirjanduses ilmusid perevägivalla teemalised artiklid. Kampaania läbiviimiseks tele- ja raadiokanalites koostasime perevägivalla teemalise videoklipi ja audioklipi. Nende kaudu kutsusime naisi üles katkestama vägivallaahelat, sest perevägivalla pealtnägemise kahjustav mõju lastele on pikaajaline ka juhul, kui nad pole otsesed vägivalla ohvrid vaid pealtnägijad. Facebookis lõime kampaanialehe "Hooli endast ja oma lapsest – katkesta vägivallaahel" (http://hooliendast.naisteabi.ee/ ), mida 25.novembrist 10. detsembrini külastas 283 572 FB kasutajat.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastamisel valmis detsembris 4-tunniline videokoolitus „Käsitlusi perevägivallast" (http://www.naisteabi.ee/toeta_vagivallavastast_teavitamistegevust.html). Videokoolitus perevägivallast ja selle mõjust lastele on välja töötatud spetsialistidele, nõustajatele, lastevanematele ja teistele huvitatutele, kes oma tegevuses võivad kokku puutuda perevägivalla probleemiga. Koolitus koosneb neljast moodulist, kus tutvustatakse perevägivalla tunnusmärke, vägivalla mõju lastele ja nende arengule, perevägivalla ohvri abistamise spetsiifikat ja juhtumite analüüsi. Justiitsministeerium pidas KoolitusDVD-d piisavalt oluliseks, et lisada see Vägivalla Vähendamise Arengukava 2012.a. täitmise aruandesse – lk.30

Saa abi

Ööpäevaringne vastuvõtt majutusüksusesse ja esmane kriisinõustamine:

+372 526 4697

e-post: tallinn@naisteabi.ee

 

Toeta meid

MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu

SEB Pank:
EE851010220040046014

Swedbank:
IBAN: EE342200221027376525
SWIFT: HABAEE2X

Oleme tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirjas

Oleme tänulikud igasuguste annetuste eest!

Leia meid

 

Projektide toetajad

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Sotsiaalministeerium

Tallinn