Vali keel

Kroonika

2008. aasta

Lisaks Sotsiaal- ja Tervishoiuametilt saadud tegevustoetusele rahuldas ka Hasartmängumaksu Nõukogu meie suurprojekti, mistõttu aasta jooksul rahalisi probleeme ei esinenud ja saime pühenduda tööle.

Aastasse mahuvad mitmed kohtuskäimised koos klientidega, apellatsioonikaebused ringkonnakohtusse ja nende rahuldamine, koostöö aktiviseerimine MTÜ Kuriteoohvrite Toetamise Ühinguga "Ohvriabi", ühised koolitused, kohtumised riiklike ohvriabitöötajate ja politsei naisühenduse liikmetega arutamaks koostöövõimalusi. Meil käisid külalised Norra ja Rootsi varjupaikadest, Taani ametiühingutegelaste delegatsioon.

Aasta jooksul organiseeris Kriisikodu juhataja I. Mikiver koos aktiivsete Rakvere naistega Rakvere Ema ja Lapse Kriisikodu, mida toetas ka Rakvere linnavalitsus. Oli olemas ka grupp aktiivseid gümnaasiuminoori, kes olid valmis meie psühholoogi Ülle Kalviku juhendamisel tegema teavitustööd maakonna koolides. Paraku ei toetanud rahastamisprojekti Hasartmängumaksu Nõukogu ja Sotsiaalministeerium ning nii jäi see organisatsioon riiulifirmaks.

2008.a. novembris käisid I. Mikiver ja Ü. Kalvik Avatud Eesti Fondi rahalisel toel Varssavis konverentsil "Poola 10 aasta kogemused perevägivallaga võitlemisel". Konverents oli muljetavaldav -. rääkimata sellest, et Poolas toetab riik varjupaikasid, on seal oluline osa vägivalda ennetavas tegevuses politseil - politseikonstaablid külastavad süstemaatiliselt oma piirkonna peresid, kus on toimunud perevägivald ja nii on vägivallatsejal pidevalt tunne, et tema tegevust kontrollitakse. Sellist meetodit peeti perevägivalla ennetamisel väga efektiivseks ja konverentsil autasustati parimaid konstaableid.

Novembris saatsime sotsiaalministrile kirja, milles palusime teavet Kriisikodu rahastamisvõimaluste kohta 2009.a., et saaks arvestada sellega eelarve tegemisel ja et töötajad saaksid kindlust edasiste töötamisvõimaluste osas. Vastus oli: tehke selline projekt, nagu teie vajadused." Mingit hoiatust kaks kuud hiljem toimuva võimaliku asjade käigu kohta vastuses polnud.

Saa abi

Ööpäevaringne vastuvõtt majutusüksusesse ja esmane kriisinõustamine:

+372 526 4697

e-post: tallinn@naisteabi.ee

 

Toeta meid

MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu

SEB Pank:
EE851010220040046014

Swedbank:
IBAN: EE342200221027376525
SWIFT: HABAEE2X

Oleme tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirjas

Oleme tänulikud igasuguste annetuste eest!

Leia meid

 

Projektide toetajad

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Sotsiaalministeerium

Tallinn