Vali keel

Projektid

"Tallinna Naiste Kriisikodu teenuste laienemine Harju maakonda" (2012-2013)

2. mail 2012. allkirjastasid MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital lepingu, mille raames viiakse ellu projekt "Tallinna Naiste Kriisikodu teenuste laienemine Harju maakonda".

Projekti põhieesmärgiks on Kriisikodu nõustamisteenuste laienemine Harju maakonda perevägivalla all kannatavate naiste ja laste elukvaliteedi parandamiseks ning turvalisema elukeskkonna loomiseks, kohalike omavalitsuse spetsialistidele perevägivalla temaatiliste täiendkoolituste (videokoolitus) pakkumine, koostöökokkulepete sõlmimine lisaks olemasolevatele nelja uue kohaliku omavalitsusega teenuste osaliseks rahastamiseks ja ühiseks edasiseks arendamiseks.
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi Koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital suuruses 44863.92 eurot. Projekti tegevused toimuvad 1. septembrist 2012.a. kuni 30. oktoober 2013.a.

Projekti tegevused:

September: koostöökokkuleppe sõlmimine Viimsi Vallavalitsusega;
- 1/3 videokoolitusmaterjali filmimine.

Oktoober: Koostöökokkuleppe sõlmimine SA Õigusteenuste Bürooga;
- info- ja reklaamimaterjali jagamine koostööpartneritest kohalikele omavalitsustele;
- läbirääkimised Saue linnaga koostöölepingu sõlmimiseks, lepingu sõlmimine;
- artiklite kirjutamine 25. novembri, rahvusvahelise naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva tähistamiseks ("Koduvald"(Saue), "Viimsi Teataja");
- töökoosolek Tähtvere Avatud Naistekeskusega Tartus.

November
- Reklaamimaterjali jagamine politseile, kiirabile;
- Kampaanialehe "Hooli endast ja oma lapsest - katkesta vägivallaahel" koostamine ja reklaamimine meie facebooki lehel "Ütle Ei perevägivallale!"
- 1/3 videokoolitusmaterjali filmimine.

Detsember
- videokoolitusmaterjali filmimine;
- on valminud koolitusvideo "Käsitlusi perevägivallast."
- on sõlmitud koostööleping Saue Linnavalitsusega.

Jaanuar 2013
-Teenuste pakkumine Harju maakonna KOV-idele, kellega pole veel koostöölepinguid.
Veebruar
- Ümarlauad Harku ja Jõelähtme vallavalitsustes;
- Koostööleping Harku Vallavalitsusega.

Märts
- Läbirääkimised ja koostööleping Raasiku vallavalitsusega.

Aprill
-Koostöölepingu sõlmimine Jõelähtme vallavalitsusega.

August
- Emade ja laste suvelaager Tooraku turismitalus.

September
- Uue pdfteenustekirjelduse väljatöötamine
- Kokkulepe koolituseks Ida-Harju politseiga (pdfkoolituse tagasiside)

Oktoober
- DVD turundusmaterjali väljatöötamine kliki, reklaammaterjalide jagamine KOV-idele.

Saa abi

Ööpäevaringne vastuvõtt majutusüksusesse ja esmane kriisinõustamine:

+372 526 4697

e-post: tallinn@naisteabi.ee

 

Toeta meid

MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu

SEB Pank:
EE851010220040046014

Swedbank:
IBAN: EE342200221027376525
SWIFT: HABAEE2X

Oleme tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirjas

Oleme tänulikud igasuguste annetuste eest!

Leia meid

 

Projektide toetajad

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Sotsiaalministeerium

Tallinn