Võta ühendust!

Nõustamine ja tööalased probleemid:
tööpäeviti kell 8-17 tel:5264697

Ööpäevaringne vastuvõtt majutusüksusesse ja esmane kriisinõustamine:
24H tel:53969834

e-post: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 

Kriisikodu - mis see on?

Tähelepanu: avaneb uues aknas. PDF
  Tallinna Naiste Kriisikodu põhikiri
   Kriisikodu töötaja eetilise käitumise üldised põhimõtted

Tallinna Naiste Kriisikodu on loodud perevägivalda kogenud naistele lühiajaliseks turvaliseks peatuspaigaks, kui koju jäämine on vägivalla, ähvarduste või hirmu tõttu ohtlik.

Kriisikodu lähtub oma tegevustes Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest ja Ohvriabi seadusest.

Kriisikodusse võib pöörduda ka koos lastega.

Kriisikodu toad on 3-4 kohalised ja seetõttu peab arvestama, et samasse tuppa paigutatakse ka teine naine. Vooditarbed, köögi ja vannitoa kasutamise võimalus kuulub majutuse juurde.

Kriisikodul puudub toitlustamisvõimalus ja seetõttu peavad naisel endal olema selleks rahalised vahendid. Füüsiline puue ei ole takistuseks naise kriisikodusse vastuvõtmisel, kui naine saab hakkama kõrvalise abita. Naine kohustub Kriisikodusse sissetulekul teavitama Kriisikodu juhatajat oma tervislikust seisundist ja kroonilistest haigustest, samuti avaldama oma isikuandmed.

Kriisikodu majutusüksusesse pöördunu saab esmast kriisinõustamist Kriisikodu töötajalt, vajadusel hiljem juhtumipõhist, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist. Muude nõustamisvõimaluste kohta on info üleval nõustamiskeskuse kodulehel www.avasilmad.eu. Konfidentsiaalsus on garanteeritud.

Kriisikodu ei võta vastu alaealisi pöördujaid, vaid suunab nad laste turvakodusse. Kriisikodu ei võta vastu vaimse puudega, alkoholi- või narkojoobes naisi. Vastavatest pöördumistest teavitame kohalikku omavalitsust. Alkoholi- või narkojoobes viibimine Kriisikodus toob endaga kaasa majutuslepingu kohese lõpetamise. Kriisikodu juhataja võib majutuslepingu nädalase etteteatamistähtajaga lõpetada ka juhul, kui klient suhtub pahatahtlikult teistesse Kriisikodus viibijatesse, tekitab omavahelisi pingeid ja ei täida kodukorras sätestatud tingimusi. Kui Kriisikodus viibija mingil põhjusel ei soovi tulla ööseks Kriisikodusse, tuleb sellest eelnevalt teavitada Kriisikodu personali.

Kriisikodus viibimise maksimaalne periood on kuus kuud.

Kriisikodu ei tee takistusi naisele, kes otsustab tagasi pöörduda vägivaldse mehe juurde ja võtab vastu naisi samadel põhjustel korduvalt, v.a. naised, kelle majutusleping on lõpetatud Kriisikodu juhataja poolt. Korduvalt pöörduvad naised peaksid arvestama, et kaasame tema juhtumi lahendamisse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaid.

Kui naisel, kes on Kriisikodust lahkunud, tekib stressiseisundeid, kus ta sooviks abi mõnelt Kriisikodu töötajalt, võib ta alati pöörduda nõuande saamiseks vastava töötaja poole.